Kategoriarkiv: Romarbrevet kapitel 1-3

Guds rättfärdighet uppenbaras! – del 2 – Rom 3:21-28

För att ytterligare förklara vad Kristi kors betyder för oss som människor så använder Paulus ytterligare en bild. Bilden är hämtad från det gammaltestamentliga templet. Där fanns flera olika rum och det allra innersta var förbjudet område för alla utom … Fortsätt läsa

Publicerat i Romarbrevet, Romarbrevet kapitel 1-3 | Lämna en kommentar

Guds rättfärdighet uppenbaras! – del 1 – Rom 3:21-28

Äntligen har vi kommit fram till själva kärnan! Paulus har presenterat livet i orättfärdighet och livet i lagrättfärdighet och avslutat med att anklaga både judar och greker för att stå under syndens välde och Guds dom. Och när all mänsklig … Fortsätt läsa

Publicerat i Romarbrevet, Romarbrevet kapitel 1-3 | Lämna en kommentar

Vem är du? – Jude eller Grek?

Om du nu skulle göra ett veckotidningstest och svara på frågor om vem du är, vad tror du testet skulle visa? Är du den orättfärdige ”Greken” eller den lagrättfärdige ”Juden”? Har du en tendens att vända Gud ryggen och rycka … Fortsätt läsa

Publicerat i Romarbrevet, Romarbrevet kapitel 1-3 | Lämna en kommentar

Den lagrättfärdige får sig en känga – Rom 2:12-3:20

Det verkar som om Paulus budskap främst riktar sig till en grupp stolta judaister i församlingen som har försökt införa judiska lagregler in i församlingen. Därför koncentreras hans resonemang nu på judarnas felaktiga tänkande och självbild. Det är som om … Fortsätt läsa

Publicerat i Romarbrevet, Romarbrevet kapitel 1-3 | Lämna en kommentar

Den lagrättfärdige – ”Juden” – forts.

Direkt efter att Paulus konstaterat att den orättfärdige med rätta drabbas av Guds dom, så vänder han helt om och riktar blicken mot den lagrättfärdige. Och ”Juden” får morgonkaffet i vrångstrupen. Just som han pyser ur sig ett föraktfullt ”vad … Fortsätt läsa

Publicerat i Romarbrevet, Romarbrevet kapitel 1-3 | Lämna en kommentar

Den lagrättfärdige – ”Juden” – Rom 2:1-29

Nästa typgestalt som presenteras är ”Juden”. Och då handlar det inte om att beskriva ett folkslag, utan om att beskriva en attityd, eller en karaktär. ”Juden” står i Paulus resonemang för den person som har del i förbundet och som … Fortsätt läsa

Publicerat i Romarbrevet, Romarbrevet kapitel 1-3 | Lämna en kommentar

Den orättfärdige – ”Greken” – forts.

Lyssna hur Paulus beskriver livet i orättfärdighet och hur det gestaltar sig. Kanske känner du igen en del? Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det … Fortsätt läsa

Publicerat i Romarbrevet, Romarbrevet kapitel 1-3 | Lämna en kommentar

Den orättfärdige – ”Greken” – Rom 1:18-32

Den första delen av Paulus resonemang i brevet ställer två olika typ-gestalter mot varandra – juden och greken. I den dåtida församlingen fanns dessa grupper rent fysiskt representerade i form av troende med judisk respektive hedniskt ursprung. I vår tid … Fortsätt läsa

Publicerat i Romarbrevet, Romarbrevet kapitel 1-3 | Lämna en kommentar

Brevets tema – Rom 1:16-17

Alldeles i inledningen av Romarbrevet finns ett par mycket kända verser som också utgör bokens huvudbudskap. Verserna kan ses både som en inledning och en sammanfattning till det som Paulus skriver. Ungefär som en huvudtes i en modern vetenskaplig artikel. … Fortsätt läsa

Publicerat i Romarbrevet, Romarbrevet kapitel 1-3 | Lämna en kommentar

Hur är boken uppbyggd?

Kanske tydligast av alla nytestamentliga böcker är Romarbrevet en sammanhållen helhet. Paulus för ett enhetligt teologiskt resonemang som sträcker sig genom de första elva kapitlen där han presenterar evangeliet utifrån begreppet rättfärdighet. I de följande fyra kapiteln drar han praktiska … Fortsätt läsa

Publicerat i Romarbrevet, Romarbrevet kapitel 1-3 | Lämna en kommentar